Welkom op de webpagina van groep 8B

*Wij hebben de eerste weken al ontzettend veel geleerd.  De juffen vertellen veel over de werkhouding.  In onze POP- mappen kunnen we regelmatig een blik werpen op de werkhouding die in het VO verwacht wordt. We zijn hier veel mee bezig , omdat dit een belangrijk onderdeel is van het eindadvies. We letten bij de werkhouding op de  aanpak hiernaast. *Ook de concentratie is belangrijk in groep 8. ‘Kinderen die zich goed kunnen concentreren, hebben betere schoolprestaties, blijkt uit onderzoek’. Het is een kwestie van veel oefenen. *We gaan extra aandacht besteden aan werkwoordspelling in de klas. *Elke vrijdag hebben we een gezellig leesmoment met thee en koekjes.  We maken ook in groep 8 veel leeskilometers. *Elke dinsdag krijgen we huiswerk mee voor de vakken taalgebruik, redactiesommen en wereldoriëntatie. Hier krijgen we een week de tijd voor. Doel: Optimaliseren leerresultaten: (extra) inoefening en ondersteuning van de lessen, verdiepen extra oefenstof, en inhalen gemiste lesstofOntwikkelen studievaardigheid: Stimuleren van het thuis leren, .gewenning huiswerk, leren plannen, voorbereiding op werkwijze VO. [Not a valid template]

Geef een reactie