Zo doen we dat

Onze visie
Op De Kleine Keizer staat het bewust “leren” leren en het vergroten van eigenaarschap van alle leerlingen centraal. Wij hebben ‘hoge verwachtingen’ van kinderen. We gaan ervan uit dat onze leerlingen verschillende leerstijlen en verschillende behoeftes aan instructie, hulp, ondersteuning en uitdaging hebben. 

Om goed aan te sluiten bij onze leerlingen brengen wij het ontwikkelingsniveau en de leerresultaten zorgvuldig in kaart. Door gevarieerde coöperatieve werkvormen aan te bieden in leersituaties die betekenisvol zijn, bewerkstelligen we betrokkenheid, actieve deelname en mede­verantwoordelijkheid van onze leerlingen bij hun eigen leerproces. De genoemde aspecten zien wij als belangrijke voorwaarden om tot succesvol leren te komen.

Onze doelen
Wij streven ernaar dat iedere leerling die aan het einde van groep 8 onze school verlaat de Nederlandse taal en het rekenen op een zo’n hoog mogelijk niveau beheerst, passend bij zijn of haar mogelijkheden en aanleg. Hiernaast zetten wij ons in om iedere leerling te leren zelfstandig te kunnen werken, de (juiste) keuzes te maken en helpen wij hun bij het ontwikkelen van een reëel beeld van hun eigen kwaliteiten en talenten.

Communicatie
Goede communicatie staat ten grondslag aan alles wat met u, uw kind en onze school te maken heeft. Wij hechten hier dan ook grote waarde aan.
U kunt bijvoorbeeld na schooltijd  altijd even contact hebben met de leerkracht van uw kind(eren) om ‘dagelijkse’ vragen te stellen of kort te overleggen. Wanneer u inschat dat u wat meer tijd nodig heeft, dan stellen wij het enorm op prijs als u hiervoor een afspraak maakt met de leerkracht. Zij of hij zal dan voldoende tijd voor u reserveren. Hiernaast kunt u natuurlijk ook altijd bij de directeur aankloppen voor een afspraak.