Aanmeldprocedure

Uw kind aanmelden bij een basisschool

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

•             Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.

•             U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.

•             Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

•             De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.

•             Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Een school zoeken

Op de website scholenwijzer.denhaag.nl vindt u alle scholen van Den Haag. Ook leest u daar waar u op moet letten bij het kiezen van een school.

Voor alle geïnteresseerde ouders, ongeacht de leeftijd van het kind, geldt dat de directie graag een (kennismakings-)afspraak met u maakt, waarbij de directie ruim tijd neemt om u meer te vertellen over de school, uw vragen te beantwoorden en u rond te leiden door de school.

Onze school staat open voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers) die de uitgangspunten en regels van de school onderschrijven, naleven of op zijn minst respecteren.

Middels het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u aan kennis te hebben genomen van de schoolgids en daarmee de regels en uitgangspunten die de school hanteert.

De Kleine Keizer hanteert voor het plaatsen van nieuwe leerlingen een voorrangsbeleid ten aanzien van leerlingen die een broer of zus bij ons op school hebben en/of reeds onze peuterspeelzaal “De Kleine Wereld” bezoeken.

Middels het invullen van een door de ouder(s) volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier kunt u uw zoon/dochter officieel bij ons aanmelden. Wij vragen u dan tevens een kopie van paspoort of identiteitskaart van het kind te overhandigen. In het geval er extra zorg nodig is voor uw kind, vindt er overleg plaats om vast te stellen of wij deze zorg kunnen bieden

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de school.