Ouderraad

Naast de medezeggenschapsraad heeft De Kleine Keizer ook een ouderraad (OR) die regelmatig bijeen komt om gezellige activiteiten te organiseren voor de kinderen, een en ander – als vanzelfsprekend – in overleg met betrokken teamleden! De ouderraad bestaat op dit moment uit mevr. Miranda Verhagen, mevr. Kadijah El Fakih en mevr. Hakima Metalsi.

In samenwerking met de ouderraad (en met steun van hulp- en/of klassenouders) organiseren wij onder andere jaarlijks voor alle kinderen een schoolreis, een gezellig sinterklaasfeest, kerstfeest en paasontbijt. Hiernaast ondersteunen zij ons bij de organisatie rond sportdagen, de Koningsspelen, de Kinderboekenweek, het nationaal schoolontbijt en bij het afscheid van de groepen 8 aan het einde van het schooljaar.

Ouderbijdrage
Om de activiteiten rond Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Kinderboekenweek en de sportdag te kunnen bekostigen vraagt de OR aan het begin van het schooljaar aan alle ouders een vrijwillige bijdrage van € 25,00 per jaar per kind, voor de eerste twee kinderen. Vanaf het derde kind is de ouderbijdrage € 12,50 per kind per jaar.
De schoolreisjes en de werkweek van de oudste kinderen kunnen niet van deze ouderbijdrage betaald worden, daar vragen wij apart geld voor. Voor kinderen die na december geplaatst worden geldt een kortingsregeling.
Indien kinderen in het bezit zijn van een Ooievaarspas, dan wordt er door de ouderraad van de school aan de ouders van deze leerlingen geen ouderbijdrage gevraagd.

Tegemoetkoming schoolkosten
Bij het Ooievaarsfond van de gemeente Den  Haag kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Formulieren zijn bij het stadsdeelkantoor Loosduinen te verkrijgen.
Tegen inlevering van een kopie van de Ooievaarspas van uw kind, kan er achteraf (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden van deelnamekosten voor schoolactiviteiten.
Kosten voor de tussenschoolse opvang (overblijf), de bijdrage voor het zwemvervoer, de schoolfotograaf en de schoolmelkregeling vallen niet onder deze regeling!