Zorg voor uw kind(eren)

Ieder ouder wil natuurlijk dat hun kind met de beste zorg wordt behandeld, omringd en opgeleid, zeker ook als het de school betreft. Dit begint bij ons al bij de inschrijving van uw kind. De directie maakt graag eerst een afspraak met ù voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school opdat u zelf een goede indruk kunt krijgen van onder andere de school, de sfeer en de medewerkers.

De inhoudelijke zorg voor uw kind(eren) hebben wij verankerd in beleidsregels, protocollen, voorschriften en werkbare uitvoeringsstrategieën. Deze informatie (en nog veel meer) kunt u lezen in onze Schoolgids.