Maatschappelijk werk

De groei van kleuter naar puber gaat niet altijd vanzelf. Als een kind zich niet prettig voelt, kunnen zijn of haar schoolprestaties daar onder leiden. Het kan komen omdat het kind gepest wordt, ergens bang voor is of misschien lees- of leerproblemen heeft. Soms kun je aan het gedrag van een kind zien dat het niet goed gaat. Ouders maken zich zorgen en weten niet goed hoe ze met het gedrag van hun kind moeten omgaan.

Aan De Kleine Keizer is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Zij heeft elke week, op dinsdag, spreekuur op beide locaties. Samen met uw kind, of samen met u bekijkt zij wat er aan de hand kan zijn en ondersteunt u bij het zoeken naar oplossingen en bemiddelt als dat nodig of gewenst is.

Als u zich zorgen maakt, kunt u daar in eerste instantie over praten met de leerkracht van uw kind. Wanneer de zorgen echter blijven, kunt u zelf of de leerkracht contact opnemen met de  schoolmaatschappelijk werker.

U kunt mevrouw Maya Ramesar bellen op het nummer 06 – 394 310 99.