Alphons Diepenbrockhof

Het gebouw aan het AD-hof heeft acht groepslokalen, een ruimte voor tussenschoolse opvang, een speellokaal voor de kleuters, een gymzaal, twee kleedkamers en een doucheruimte, een personeelsruimte, kantoortjes voor directie, administratie, intern begeleider en schoolmaatschappelijk werker, een mediatheek (TOM-o-theek), een TOM-pluslokaal en een speelplein. In het gebouw is een peuterspeelzaal gehuisvest. Contact Alphons Diepenbrockhof 78 2551 KK Den Haag tel 070 – 397 28 32 fax 070 – 397 34 73