Ouders

Communicatie
Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie tussen ouders, kinderen en personeel van onze school. In de informatievoorziening maakt de school gebruik van ‘Social Schools’ om ouders ‘digitaal’ op de hoogte te stellen van ontwikkelingen en activiteiten rond de school. Wij geven langs deze weg ook regelmatig nieuwsbrieven uit met relevante en interessante informatie.

Naast deze praktische communicatievormen informeren wij u ook via:

  • Inloopochtenden
  • Tevredenheidsonderzoeken (2-jarig)  onder ouders, kinderen en personeelsleden
  • Rapportbesprekingen
  • Onze schoolgids
  • Ouder-kindgesprekken