Waar we voor staan

Hoewel de nadruk ligt op het leren en de ontwikkeling van uw kind(eren), vinden wij kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school belangrijk.

Schoolplan
In het kader van kwaliteitsverbetering heeft de school in samenwerking met de medezeggenschapsraad een meerjarenplan ontwikkeld waarin het onderwijsverbeteringsproces in detail is uitgewerkt. Denk hierbij onder andere aan:

  • gestelde doelen en evaluatie opbrengsten
  • tevredenheidsonderzoeken (leerlingen, ouders en personeel)
  • verbeterplan(nen)

U kunt het schoolplan bij de directie inzien.

Sfeer op school
Wij vinden het werken in een ontspannen en gezellige sfeer belangrijk. Door de regels die gelden binnen onze school hebben wij gezorgd voor een goede, gestructureerde en veilige omgeving voor iedereen.
De regels die wij hanteren zijn helder en duidelijk en wij verwachten dat de kinderen, personeelsleden en ouders gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het naleven van de afgesproken regels.
In onze schoolgids staan de regels uitgebreid beschreven.

Pestprotocol
Pesten is helaas een probleem dat nog overal voorkomt, dus ook bij ons. Wij nemen pesten heel serieus en behandelen dit onderwerp regelmatig in de groepen zodat er een preventieve werking vanuit kan gaan.
Alle medewerkers van De Kleine Keizer acteren proactief en hanteren een lage tolerantiegrens ten aanzien van pesten en/of ander ongewenst/onacceptabel gedrag.
De directie en leerkrachten nemen ook regelmatig deel aan bijeenkomsten (in samenwerking met andere scholen) om over dit onderwerp te praten.
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in onze schoolgids.