Het lerende kind

Opbrengstgericht werken
Het sturen op goede taal- en rekenprestaties van leerlingen is een belangrijke taak voor een schoolorganisatie. Daarom stellen we ons zelf doelen, hebben we zicht op leerresultaten en werken we planmatig en resultaatgericht. Dat is voor ons essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen. Als een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen, is er sprake van opbrengstgericht werken.

Het lerende kind
Bij het opbrengstgericht werken staat ‘het leren van het kind’ centraal. Hierbij is het van groot belang de leerling medeverantwoordelijkheid (eigenaarschap) te geven voor haar/zijn leerproces. Zo wordt er per les samen met de leerlingen een leer -en/of procesdoel benoemd. Na de les wordt dan kort met de leerlingen besproken of die klassikale of persoonlijke doelen ook behaald zijn. Zo weten leerkracht en leerling of het beoogde doel is behaald en wat er nodig is om een volgende stap te maken.