Verlof

Van Leerplicht is het niet (meer) toegestaan om buiten de schoolvakanties om verlof op te nemen voor uw kind(eren). Echter, op deze regel zijn er twee uitzonderingen.
  1. Uw kind kan maximaal 10 dagen per schooljaar vrij krijgen, wanneer u (de ouders) vanwege uw beroep geen mogelijkheden hebt om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan. Dit verlof mag nooit opgenomen worden tijdens de eerste twee lesweken van het (nieuwe) schooljaar. Ook zijn wij verplicht (vanuit Leerplicht) u om een werkgeversverklaring te vragen.
  2. Uw kind kan bijvoorbeeld ook 1 dag vrij krijgen voor het bijwonen van een huwelijk van naaste familie, een ziekenhuisbezoek of het bijwonen van een begrafenis.
  Dit extra verlof moet u altijd minimaal 4 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directie. Een formulier om dit aan te vragen kunt u op de school krijgen, maar u kunt het ook hier downloaden. icon-pdf_32x32 Aanvraagformulier extra verlof