ICT

Computers nemen een steeds grotere plaats in binnen ons onderwijs. Bij alle groepen staan meerdere computers in het lokaal en/of op de gang. De kinderen werken structureel met educatieve programma’s die het lesaanbod ondersteunen. De computers worden tevens gebruikt voor remediërende programma’s en het maken van werkstukken in de bovenbouw. Het werken met een digitaal schoolbord (touchscreens) is op onze school inmiddels gebruikelijk geworden.

Onze school heeft moderne software voor rekenen, taal, spelling, lezen, aardrijkskunde en geschiedenis, die structureel in het curriculum wordt gebruikt. Naast de mogelijkheid om te werken met computers in de groepslokalen zijn er ook een aantal extra computerwerkplekken op gangen of in tussenlokalen beschikbaar.

De Kleine Keizer heeft ook het gebruik van ‘tablets’ geïntroduceerd met een pilot in een bovenbouwgroep. Komend jaar wordt het gebruik in enkele groepen uitgebreid.

Het mediagebruik is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Computers en tablets kunnen een goede bijdrage leveren aan de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Het uitgangspunt is dat er duidelijke regels worden vastgelegd rond het mediagebruik in een protocol.

ICT

Publish on Comments(0)
Hier kunt u binnenkort nieuws vinden over de ICT activiteiten op de Kleine Keizer.
Categories: ICT