Lestijden

’s Morgens voor schooltijd is er vanaf 8.20 uur een inlooptijd van 10 minuten. Wanneer om 8.25 uur de bel gaat willen wij daarmee ook aangeven dat het tijd is voor u (de ouders) om naar buiten te gaan zodat wij de dag/lessen op tijd kunnen starten.
Wij vinden (en hebben ervaren) dat ‘op tijd’ komen in het belang is van uw kind(eren). Dit geeft structuur en rust aan het begin van de schooldag. Wanneer uw kind zelfstandig naar school komt dan mogen wij van u verwachten dat u erop toeziet dat uw kind op tijd van huis vertrekt om veilig en tijdig de school te  bereiken.

LESTIJDENGroep 1 t/m 8
maandag, dinsdag,
donderdag & vrijdag
ochtend
8.30 – 12.00 uur
middag
13.00 – 15.00 uur
woensdag8.30 – 12.30 uur