Sport

De kinderen van de groepen 1/2 krijgen dagelijks bewegings- en spellessen van hun groepsleerkracht en, indien inpasbaar in het jaarrooster, van de vakleerkracht. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen gemiddeld twee maal per week gymnastiekles van de vakleerkracht. Binnen de lessen lichamelijke opvoeding wordt er aandacht besteed aan verschillende onderdelen zoals turnen, atletiek en spel. Voor meer informatie of afspraken jaarrooster verwijzen wij u door naar de schoolgids.

Toernooien

De gemeente Den Haag organiseert jaarlijks diverse schoolsporttoernooien voor de midden- en bovenbouw na schooltijd. De vaksectie kiest hier een aantal toernooien uit. Om in te schrijven voor de toernooien krijgen de kinderen, ruimschoots van te voren, een inschrijfformulier mee naar huis. Dit formulier dient voor de genoemde deadline ingeleverd te worden bij de vakleerkracht of groepsleerkracht. Bij voldoende deelnamen krijgen de kinderen een bevestigingsbrief mee naar huis met daarop informatie over het toernooi. De deelnemende teams worden begeleid door leerkrachten van de school. De kinderen die mee doen aan het schoolsporttoernooi krijgen een sporttenue te leen van de school. Voor passend schoeisel dient zelf gezorgd te worden.

Naschoolse sportactiviteiten

Naast de lessen van de vakleerkracht krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 ook de mogelijkheid om in aanraking te komen of zich meer te verdiepen in diverse uiteenlopende sporten. De lessen worden na schooltijd verzorgd door de vakleerkracht zelf of door een trainer (jeugdsportco├Ârdinator) die is aangesteld bij een sportvereniging. Om in te schrijven voor de naschoolse sportactiviteiten krijgen de kinderen, ruimschoots van te voren, een inschrijfformulier mee naar huis. Op dit formulier kan een eerste en tweede keus aangegeven worden. Dit formulier dient voor de genoemde deadline ingeleverd te worden bij de vakleerkracht of groepsleerkracht. Na ontvangst van de bevestigingsbrief wordt er verwacht dat de kinderen de cursus afmaken. Het doel van deze naschoolse sportactiviteit is om kinderen meer te laten bewegen en voor aansluiting te zorgen bij een sportvereniging.