Ouderbetrokkenheid

De opvoeding van de kinderen is in eerste plaats een taak van u – de ouders. Maar de school beperkt zich niet alleen tot het bijbrengen van kennis, ook wij zijn dagelijks bezig met de opvoeding en het begeleiden van uw kind(eren).

Daarom is het zo belangrijk dat ouders en school overleggen – en dat de manier waarop wij en u het kind begeleiden – bij elkaar aansluit. Wij streven naar een goed contact tussen ons als school en u als ouders op basis van wederzijds vertrouwen.

In de kleutergroepen en groep 3 wordt er om de ouders bij het leerproces te betrekken ook regelmatig een inloop georganiseerd, waarbij de ouders samen met de kinderen werken aan taken.