Wetenschap en Techniek

De Kleine Keizer heeft mee gewerkt in een landelijke opgezet VTB-traject (VTB = Verbreding Techniek Onderwijs). Hiervoor heeft de school een techniekcoördinator aangesteld, die samen met de collega’s streeft naar een verankering van wetenschap – en technieklessen in ons onderwijsaanbod. Wij hebben voor beide vestigingen een techniekwagen aangekocht en afspraken gemaakt over het integreren van technieklessen in ons onderwijsaanbod, waarbij in de aanpak onze methode voor natuuronderwijs en de creatieve vakken worden betrokken. De technieklessen zullen we nog consequenter integreren in ons onderwijsaanbod. Dit betekent dat wij onze bestaande leerlijn techniek groep 1 t/m 8 gaan verbeteren en borgen. Onze techniekcoördinator krijgt hierbij ondersteuning van een ervaren externe deskundige. De basis blijft het werken met de techniekwagen. In de technieklessen komen zaken aan de orde als ‘Het ontdekken en experimenteren’ met de box:
  •  constructie, transport en beweging, communicatie en elektriciteit, of
  •  productie
Leerlingen kunnen ook zelf keuzes maken binnen het aanbod. Techniekonderwijs is meer dan een stroomkring bouwen of een bouwplaat in elkaar zetten. Het leert de kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit dus prachtig aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen. Techniek op de basisschool is dan ook beter te omschrijven met de term ‘wetenschap en techniek’.

Generation Discover

Publish on Comments(0)
Op vrijdag 6 oktober gingen wij naar het Wetenschapsfestival Generation Discover op het Malieveld.  Daar mochten we in allemaal verschillende tenten opdrachten doen met techniek en energie. We konden met drones vliegen, statische elektriciteit uitproberen en windkracht voelen. Maar het leukste was het supergrote reuzenrad. Het was een enorm gezellige en leerzame ochtend met elkaar.…
Categories: LUgroep8, Uncategorized, Wetenschap En Techniek

Generation Discover festival

Publish on Comments(0)
Op vrijdag 5 oktober zijn wij naar het Generation Discover festival, op het Malieveld, geweest. Het weer voorspelde niet veel goeds, maar wij lieten ons niet uit het veld slaan. Op het festival hebben we verschillende proefjes gedaan. Zo zijn wij bijvoorbeeld in het reuzenrad gewest en hebben wij de virtual reality brillen mogen ervaren.…
Categories: ADgroep8, Uncategorized, Wetenschap En Techniek

Een kubus van papier

Publish on Comments(0)
Op vrijdagmiddag had groep 5AD al het nodige over papier geleerd. Wij kwamen met het idee om dit te koppelen aan een techniekles. De opdracht was om een zo'n sterk mogelijke kubus van papier te maken. Natuurlijk werd dit al gauw een competitie. Welke kubus was het sterkst en kon de meeste blokjes dragen? De…
Categories: ADgroep5, Uncategorized, Wetenschap En Techniek