Organisatie

Het sturen op goede taal- en rekenprestaties van leerlingen is een belangrijke taak voor een schoolorganisatie. Daarom stellen we ons zelf doelen, hebben we zicht op leerresultaten en werken we planmatig en resultaatgericht. Op deze manier halen wij het beste uit ieder kind en is er sprake van opbrengstgericht werken.

Opbrengstgericht werken is een centraal thema voor De Kleine Keizer. Leerkrachten stellen zich vooraf concrete doelen en evalueren deze consequent door gebruik te maken van observatie-instrumenten, methode gebonden toetsen en Cito-toetsen. Na analyse van de opbrengsten en vaardigheden leidt dit tot differentiatie op instructieniveau en leerstofaanbod.

De school ontwikkelt zich als een lerende organisatie die zich bewust richt op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen. Op alle niveaus wordt door leerkrachten gebruik gemaakt van intervisie en het samen werken aan effectief onderwijs, door onder andere klassenbezoeken bij elkaar af te leggen en samen lessen te bespreken en te evalueren. Hierbij zetten de leerkrachten hun ervaring en expertise in en delen die kennis met elkaar (volgens de P(lan)D(o)C(heck)A(ct)-cyclus).

Bij het opbrengstgericht werken staat ‘het leren van het kind’ centraal waarbij het van groot belang is de leerling medeverantwoordelijkheid te geven voor haar/zijn eigen leerproces. Dit doen we door samen met de kinderen per les de doelen te benoemen en deze na de les ook samen te evalueren.