Loosduinse Uitleg

Het schoolgebouw aan de Loosduinse Uitleg heeft zeven groepslokalen, een ruimte voor tussenschoolse opvang een groot speellokaal/ multifunctionele ruimte, een personeelsruimte, kantoortjes voor directie, administratie, intern begeleider, conciĆ«rge en schoolmaatschappelijk werker, ruimte voor buitenschoolse opvang en een speelplein. Contact Loosduinse Uitleg 10 2553 AZ Den Haag tel 070 – 397 92 56 fax 070 – 397 71 32