Trainingsochtend EHBO aan kinderen voor TSO-vrijwilligers

De vrijwilligers van de TussenSchoolse Opvang zullen begin 2017 hun 2-jaarlijkse trainingsochtend (in het kader van professionalisering) volgen. Deze keer is gekozen voor de workshop ‘EHBO aan kinderen’; deze wordt gegeven door instructeurs van het Nederlands Rode Kruis. De TSO-vrijwilligers leren o.a. kinderen in veiligheid brengen, hun toestand adequaat beoordelen, hulpdiensten alarmeren en EHBO verlenen bij bewusteloosheid, verslikking, hersenschudding en vergiftiging. Daarnaast leren zij professioneel omgaan met huidwonden, verstuiking en brandwonden (verbandleer). Bij goed gevolg van de workshop ontvangen de TSO-begeleiders een certificaat.

Geef een reactie